Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα (Β΄ Φάση)»

Αριθμός Απόφασης Ένταξης της Πράξης:  2329/10.04.2020
Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης: 1865/11.08.2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδικός ΟΠΣ: 5050179, ως έργο Phasing, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά  2014-2020

Κωδικός Δικαιούχου: 40409040

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η σχετική Πράξη για το Αχίλλειο εκτελείται, λόγω αρμοδιότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως συν – δικαιούχος της Πράξης, στο πλαίσιο υπογεγραμμένου μνημονίου συνεργασίας και με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως φορέας χρηματοδότησης.

Ημερομηνία Έναρξης της Πράξης: 01/06/2020
Ημερομηνία Λήξης της Πράξης: 31/12/2023

Σύντομη Περιγραφή: Το συγκρότημα του Αχιλλείου βρίσκεται στο ορεινό χωριό Γαστούρι, 10 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας στη χερσόνησο Γαρίτσα και έχει θέα προς το «Κανόνι». Πρόκειται για ένα από τα γνωστότερα και δημοφιλέστερα ιστορικά αξιοθέατα της Κέρκυρας. Το κτιριακό συγκρότημα του Αχιλλείου αποτελείται από τέσσερα κύρια κτίρια, το Ανάκτορο και τα κτίρια του Θυρωρείου, των Στρατώνων και του Βαρόνου. Το συγκρότημα των κτιρίων αλλά και η περί αυτό περιοχή έχει χαρακτηριστεί Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • εργασίες αποκατάστασης του Ανακτόρου του Συγκροτήματος, εργασίες στον αύλειο χώρο,
  • εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο των Στρατώνων, το κτίριο του Θυρωρείου και το κτίριο του Βαρόνου,
  • εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης της κλίμακας Heine

σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε και τις άδειες που εκδόθηκαν κατά την Α’ Φάση της Πράξης,

  • συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων,
  • δημιουργία μουσειακών κατασκευών,
  • σχεδιασμό και παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών,
  • εκθεσιακό φωτισμό,
  • παραγωγή εποπτικού υλικού και εφαρμογή της Μουσειολογικής – Μουσειογραφικής μελέτης της έκθεσης του Ανακτόρου

Σύνολο δαπανών με παραστατικά:
Συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 12.950.000,00€.